Zasady rezerwacji i pobytu (Regulamin Obiektu)

 1. Rezerwacje.
  • W naszych pokojach rezerwują Państwo pobyty. Pobyt jest to określona przy dokonywaniu rezerwacji liczba noclegów ustalonej liczby osób, w określonych datach. Pobyty rezerwowane są imiennie. Zmiana zarezerwowanego pobytu możliwa jest wyłącznie za zgodą osób zarządzających domem Biesy2. Warunkiem potwierdzenia rezerwacji pobytu jest wpłata zadatku w wysokości 30% ceny, w ciągu 3 dni od dokonania rezerwacji. W przypadku rezygnacji z pobytu zadatek nie podlega zwrotowi. Zmiany daty rozpoczęcia zarezerwowanego pobytu możliwe są tylko na terminy wcześniejsze niż zarezerwowany, w miarę dostępności wolnych pokoi. Przedłużenie pobytu możliwe jest w miarę dostępności wolnych pokoi. Opłata obowiązuje w pełnej kwocie za cały zarezerwowany pobyt niezależnie od ewentualnych zmian.
 2. Szczególne zasady rezerwacji.
  • Za pokoje 2 i 3 osobowe w sezonie pobieramy opłatę za minimum 2 osoby. W wybranych terminach w pokoju obowiązuje minimalna długość pobytu. Opłata pobytowa na rzecz Gminy Cisna to 1.60 zł za dzień od osoby.
 3. Przyjazd.
  • Gości zapraszamy od godziny 15.00.
  • W dniu przyjazdu prosimy o kontakt z Gospodarzem domu Biesy2 i poinformowanie o planowanej godzinie przyjazdu.
  • Gości zapraszamy do 22.00.
  • W przypadku późniejszego przyjazdu prosimy o uzgodnienie przyjazdu z Gospodarzem.
  • Ze względu na przepisy meldunkowe poprosimy również o wypełnianie kart pobytowych i podanie pełnych danych, w tym numeru dowodu osobistego lub paszportu.
  • Formalności związane z meldunkiem i uregulowaniem opłaty za pobyt oraz opłaty miejscowej dokonywane są w dniu przyjazdu Gościa.
  • Płatności przyjmujemy przelewem (ew. gotówką).
  • Osoby chcące otrzymać fakturę proszone są o poinformowanie Gospodarza po przyjeździe oraz podanie danych do faktury.
  • W przypadku przyjazdu w terminie późniejszym niż zarezerwowana data rozpoczęcia pobytu, pobyt podlega pełnej opłacie.
  • W przypadku niepojawienia się Gościa w dniu rozpoczęcia pobytu rezerwacja zostaje anulowana.
 4. Wyjazd.
  • W związku z tym, że musimy przygotować pokoje dla następnych gości prosimy o opuszczenie ich i udostępnienie do sprzątania do godziny 10.00. Klucze należy przekazać Gospodarzowi domu.
  • Osoby, które planują wyjazd później, niż o godz. 10.00 prosimy o wcześniejsze skonsultowanie się z Gospodarzem. W przypadku przedłużenia pobytu, które nie zostanie potwierdzone przez Gosposdarza, Goście zostaną obciążeni kosztami kolejnej doby pobytu.
  • W przypadku skrócenia pobytu rezerwacja podlega pełnej opłacie.
 5. Przedmioty wartościowe.
  • W naszym domu nie mamy możliwości przechowania takich przedmiotów. Nie ponosimy także odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności, innych rzeczy i przedmiotów wartościowych (laptopy, aparaty fotograficzne itd.) albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną. Prosimy nie pozostawić takich przedmiotów w pokojach.
 6. Cisza nocna.
  • W domu Biesy2 obowiązuje cisza w godzinach 23.00-7.00. Prosimy także o uszanowanie spokoju innych Gości.
 7. Urządzenia elektryczne.
  • Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe w pokojach zabronione jest używanie grzałek, żelazek i innych urządzeń elektrycznych, które nie stanowią wyposażenia pokoju.
  • Zakaz nie dotyczy ładowarek i zasilaczy telefonów i innych urządzeń RTV / komputerowych oraz golarek.
 8. Palenie tytoniu.
  • We wszystkich pomieszczeniach domu Biesy2, w oknach oraz w jego bezpośrednim sąsiedztwie obowiązuje bezwzględny zakaz palenia.
  • Palenie jest dozwolone wyłącznie w bezpośrednim sąsiedztwie popielniczek ustawionych na zewnątrz domu oraz przy miejscu na ognisko.
 9. Sprzątanie pokoi.
  • W trakcie pobytu, pokoje sprzątane są na życzenie Gości, wyłącznie przy pobytach powyżej 7 dni.
 10. Śmieci.
  • W naszym domu prowadzona jest segregacja śmieci, prosimy o przestrzeganie zasad segregacji.
 11. Zasady korzystania z ogrodu.
  • Goście korzystają z terenu wokół budynku, grilla i miejsca na ognisko  na własną odpowiedzialność.
  • Właściciele / Gospodarz obiektu nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za korzystanie z urządzeń i wynikłe z tego skutki i/lub urazy.
 12. Ewentualne szkody.
  • Goście całkowicie odpowiadają za spowodowane szkody i zniszczenia.
 13. Rzeczy pozostawione.
  • Przedmioty osobistego użytku pozostawione w domu Biesy2 przez wyjeżdżającego Gościa zostaną odesłane na jego koszt pod wskazany adres.
  • W przypadku braku informacji, co do właściciela bądź adresu wysyłki przechowamy przedmioty przez trzy miesiące, a następnie przekażemy na cele charytatywne, do użytku publicznego lub dokonamy ich utylizacji.
 14. Naruszenie Regulaminu.
  • W przypadku naruszenia Zasad Pobytu możemy odmówić dalszej gościny osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do wskazówek Gospodarza domu Biesy2, w szczególności do zapłaty za cały zarezerwowany pobyt, poczynione szkody i zniszczenia oraz niezwłocznego opuszczenia domu.

 

Dokonanie rezerwacji oznacza akceptację zasad rezerwacji i pobytu w pokojach gościnnych Biesy2.